Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
"INTERGEO"
Piotr Behra

WYKONUJEMY:

 • Geodezyjną obsługę w trakcie wykonywania całego cyklu robót budowlano-montażowych,
 • Geodezyjną obsługę budownictwa zakładów przemysłowych, budownictwa mieszkaniowego i ogólnego, dróg i mostów,
 • Geodezyjne pomiary odkształceń poziomych i pionowych,
 • Pomiary inwentaryzacyjne budowli, instalacji i wszelkich urządzeń nad-
  i podziemnych,
 • Obsługę geodezyjną obiektów hydrotechnicznych,
 • Pomiary kontrolne i realizacja warunków geometrycznych jezdni podsuwnicowych, maszyn, turbin i innych urządzeń,
 • Mapy syt. - wys. w różnych skalach i treści do potrzeb projektowania i odbioru inwestycji (w tym cyfrowe),
 • Rozgraniczenia, podziały terenu i ustalenie stanów prawnych,
 • Dokumenty własnościowe dla celów formalno-prawnych,
 • Usługi geodezyjne dla ludności,
 • Inne w zależności od potrzeb.

WYKONYWALIŚMY M.IN.:

 • Obsługę geodezyjną przy budowie i modernizacji Elektrowni Wodnych,
 • Obsługę geodezyjną budowy NBP we Wrocławiu,
 • Obsługę geodezyjną przy modernizacji pieca obrotowego nr 4 Cementowni "Odra"
  w Opolu,
 • Modernizację mapy zasadniczej Obrębu Półwsi  miasta Opola o pow. 950 ha,
 • Obsługę geodezyjną przy budowie Zakładu Recyklingu Opon i Kabli w Krośnie Odrzańskim,
 • Obsługę geodezyjną budowy mostów i jazu na kanale Ulgi w Opolu,
 • Obsługę geodezyjną renowacji i modernizacji kanału derywacyjnego Krzywaniec-Dychów oraz hydrowęzła Dychów,
 • Obsługę geodezyjną budowy Busines Park w Zabierzowie k/ Krakowa,
 • Obsługę geodezyjną remontu
  drogi krajowej nr 94,
 • Sporządzenie map cyfrowych oraz uregulowanie stanów prawnych działek.
 
 
Deklarujemy wysoką jakość, terminowość oraz dyspozycyjność!

 

Siedziba: 45-129 OPOLE,
ul.Kępska 2 lok 220-222 
Korespondencja: 45-863 OPOLE,
ul. Woj.Polskiego 2-4/93 
skr.poczt. 1916
tel. (0-77) 4415416;
kom. 601532413, 601532409

e-mail:
behra@geo.pl;piotrbehra@wp.pl

 

Posiadamy uprawnienia zawodowe
i wysokiej jakości sprzęt.